Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı 1

Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı 1

Gönül Kırcaali İftar, Onur Kurt, Burcu Ülke Kürkçüoğlu

OÇİDEP’in (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı) geliştirilme süreci, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlik Uygulama Birimi’nde iki binli yılların ortalarında başlamıştır. Otizmli bireylere yönelik ayrıntılı bir erken ve yoğun davranışsal eğitim müfredatı özelliği gösteren bu kitaptan hareketle, OÇİDEP’i geliştirilmeye başlanmıştır. Tüm yaşamını bilime adayan ve otizm alanına benzersiz katkılarda bulunan Dr. Lovaas’ın bu alana katkıları büyüktür. Lovaas modeline göre yürütülen uygulamaların etkilerini gösteren onlarca deneysel araştırmanın sağladığı güvenle, OÇİDEP’in geliştirilme sürecinde önemli katkıları söz konusudur. Bu süreçte ayrıca faydalanılan husus, uygulamalı davranış analizi alanındaki birikimimiz oldu. Bu birikim Lovaas sistemiyle harmanlanarak ve farklı özelliklerdeki çocuklarla uygulama yapma fırsatları bulunularak, OÇİDEP’e bu kitapta yer alan şekli verilmiştir.

Kitabın satış linki için tıklayınız